تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


دوستی تا داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

                                                                                  
      
بایه شکلات شروع شد:
من یه شکلات گذاشتم تودستش...
اونم یه شکلات گذاشت تو دست من...
من بچه بودم...اونم بچه بود...
سرموبالاکردم...سرش بالاکرد...
دیدکه منومی شناسه...خندیدم ...
گفت:"دوستیم..."
گفتم:"دوست دوست"
گفت:"تاکجا...؟"
گفتم:"دوستی که تانداره..."
گفت:"تامرگ..."
خندیدموگفتم:"من که گفتم تانداره..."
گفت:"باشه...تاپس ازمرگ..."
گفتم:"نه...نه...نه...تانداره"
گفت:"قبول...تااون جا که همه دوباره زنده

ادامه مطلب  

 

تصادفایی ک باس پارسال اینموقع میکردم رو الان دارم میکنم :| 
موقع پارک ماشینو بکشم به در خونه ا کنار یه پراید مزخرف رد شم بکشم بهش از کنار پیکان قراضه رد شم بکشم بهش :((((((
اعصاب نداااارم عاقااا من دیگه اعصاب راااانندگی رو ندااارم فکرم هزااار جاس به تافل جی ار عی محمدرضا فک کنم به دکتراش؟ به خونم؟ به ارشد خودم؟ به بچه؟ به پای شکسته مامانبزرگم؟ به سرطان بابابزرگم؟ به غذا نخوردنش؟ به نگاهای معصومانش؟ به خراب شدن حال مامانم؟ به درس و دانشگاه و آوا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام